sobota, 24 grudnia 2016

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC....


WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I MIŁOŚNIKOM MOJEJ STRONY ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT.

POZWOLĘ SOBIE ZACYTOWAĆ RÓWNIEŻ WIERSZ MOJEGO KOLEGO MARKA

Kolęda dzisiejszych czasów
Nikt Cię nie chciał przyjąć, wtedy tam, w Betlejem,
W stajence za miastem powiła Cię Matuś.
Wszyscy dziś śpiewamy, że i moc truchleje,
Kiedy tak co roku objawiasz się światu.
Dzisiaj także chodzisz i szukasz schronienia,
Nie w domach, lecz w sercach, ale cisza wkoło,
Nie znajdziesz, o Panie, wśród ludzi wytchnienia,
A i ludziom także dziś nie jest wesoło.
Potrzeba nam cudu, cudu narodzenia,
Wygasłej już dawno w sercach wrażliwości,
Nie trzeba nam wcale w życiu powodzenia,
Potrzeba tej zwykłej, braterskiej miłości.
Wiem, zaraz powiecie: jesteś marzycielem,
To w dzisiejszych czasach udać się nie może,
Ale czy naprawdę to jest, aż tak wiele?
W Twoje Narodzenie uczyń ten cud – Boże.

MK.